26.05.2010
author Tore Olsen

AIL-Skjetten Sportsklubb

Allianseidrettslagets formål er å organisere idrettslag og drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb organiserer idrettslagene SSK Skjetten Basket, Skjetten Fotball, SSK Skjetten Håndball, SSK Skjetten Svømming  og SSK Skjetten Volleyball

Dette innholdet er skrevet ut fra www.ssk.no