27.10.2013
author Daglig leder

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i AIL Skjetten sportsklubb

I henhold til vedtektenes § 14 innkaller styret til ekstraordinært årsmøte i AIL Skjetten Sportsklubb torsdag 14. nov 2013, kl 19.00 på Klubbhuset, Nordens vei 21, 2013 Skjetten.

I henhold til vedtektenes § 14 innkaller styret til ekstraordinært årsmøte i AIL Skjetten Sportsklubb torsdag 14. nov 2013, kl 19.00 på Klubbhuset, Nordens vei 21, 2013 Skjetten.

Til behandling foreligger følgende saker:

1.     Godkjenne de stemmeberettigede

2.     Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

3.     Velge møteleder, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

4.     Fastsette medlemskontingent for 2014

 

                                              Skjetten, 28. okt 2013

For styret i AIL Skjetten Sportsklubb

 

 Bjørn Robert Dahl

Styrets lederDette innholdet er skrevet ut fra www.ssk.no