Historikk

  

  1. AIL SKJETTEN SPORTSKLUBB

Skjetten Sportsklubb ble etablert 16. februar 1987 gjennom en sammenslutning av Skjetten I.L.og Valstad I.F.

 

Skjetten Sportsklubb så dagens lys etter grundige forberedelser og forhandlinger mellom av Skjetten I.L. og Valstad I.F. Et klart flertall i begge klubbene gikk inn for fusjon. Det ble imidlertid en sterk drakamp om valg av navn da konstituerende generalforsamling ble avholdt 16. februar 1987. Valget sto mellom navnene Skjetten Sportsklubb og Valstad/Skjetten I.F. Skjetten Sportsklubb ble valgt med 46 mot 44 stemmer. Samtidig ble Valstads klubbfarger grønt/gult/sort valgt som klubbens farger.
 
Den nye storklubben hadde på stiftelsesdagen på 1316 medlemmer.
 
En konkurranse om utformingen av en logo ble vunnet av familien Bull-Njaa. Dette utkastet hadde tatt utgangspunkt i både Skjetten I.L. og Valstad I.F. sine logoer.
 
Med virkning fra 1. juli 1999 blir fleridrettslaget Skjetten Sportsklubb omdannet til et såkalt allianseidrettslag og organiserer fra dette tidspunktet særidrettslaget SSK Skjetten Fotball (senere omdøpt til Romerike Fotball).

 

AIL Skjetten Sportsklubb blir med virkning fra 1. januar 2001et fullstendig allianseidrettslag. På stiftelsesmøtet 19. desember 2000 oppretter AIL Skjetten Sportsklubb følgende særidrettslag som selvstendige juridiske personer: SSK Skjetten Basket, Skjetten Fotball, SSK Skjetten Håndball, SSK Skjetten Svømming, SSK Skjetten Volleyball og Romerike Fotball. Med unntak av Romerike Fotball som er avviklet, og SSK Skjetten Ishockey som senere fratrådte alliansen, er de nevnte særidrettslag fortsatt med i alliansen.

 

Fra 1. januar 2001 skilles også næringsvirksomheten ut i et eget aksjeselskap; Skjetten Sportsklubb Distribusjon AS (SSK Distribusjon AS). Selskapet eies 100 % av AIL Skjetten Sportsklubb.


2.   SKJETTEN IDRETTSLAG

Skjetten Idrettslag ble etablert 3. mai 1967. vokste frem som resultat av en sterk interesse for fotball på Skjetten. Det ble startet med et seniorlag, fotball, som i flere år var det eneste tilbudet innen S.I.L. Dette ble så gradvis utvidet innen de aldersbestemte klasser.
 
Svømmegruppa ble opprettet etter initiativ fra medlemmer i Strømmen I.F. svømmegruppe. Da full sammenslåing med Skedsmo Svømmeklubb skulle realiseres var det en del medlemmer som ikke ønsket dette. Kontakt med Skjetten I.L. ble etablert, og svømmegruppe startet høsten 1974.
 
Håndballgruppa startet i 1977 som et rent damelag, i første omgang med spesiell tilknytning til Nordbyveien og Karisveien borettslag. I 1984 ble det tatt initiativ til dannelse av de to første pikelag og året etter kom også guttene med.


3.  VALSTAD IDRETTSFORENING

Valstad I.F. ble opprettet som en følge av den store utbyggingen i Skjettenbyen. Klubben var den første tiden knyttet sterkt til Tårnbyveien Nord.
 
På det første styremøtet ble det straks tatt sikte på å etablere et lag med flere idretter på programmet. Potensielle ledere for forskjellige idretter ble kontaktet. Allerede på styremøtet 17. november 1976 ble det etablert grupper innenfor følgende idretter: Fotball, ski, orientering, friidrett, skøyter, håndball, bordtennis og trim. Senere fikk klubben tilgang av: Luftgeværskyting, alpin og ishockey, mens andre grupper etterhvert falt fra.
 
For å gi Valstad I.F. en bredere basis i Skjettenbyen ble det startet en vervekampanje. En vesentlig oppgave i denne vervekampanjen var først å skaffe ledere fra de andre borettslagene, for å danne et godt grunnlag for videre ekspansjon på medlemssiden. Det sterke engasjementet som fulgte pionerånden, ga snart en rask utvikling av klubben. Valstad I.F. hadde sin store styrke innen barneidretten. Engasjementet og de klare målsettingene for barneidretten ga resultater innenfor de laveste aldersbestemte klassene. Tilsvarende målsetting var ikke til stede for de eldre utøverne. Resultatet ble at disse i stor utstrekning forsvant ut av klubben for å utvikle seg videre.
 
Ønsket om eget klubbhus var sterkt. Byggekomite ble opprettet, som vurderte forskjellige alternativer. Det ble sterkt fremhevet at et klubbhus må eies av Valstad I.F. Usikre leieforhold f. eks. i tilknytning til Gjellerås skole var ikke aktuelt. Åpningen kom da det ble inngått avtale med Fellesorganet for Skjettenbyen (FO) om overdragelse av Paviljongen. Med en avtale med Skedsmo Kommune om leie av grunn, vederlagsfritt i 40 år, var det nødvendige grunnlaget lagt for bygging av klubbhus. Nå gjenstod "kun" finansiering og gjennomføring.Resultatet kjenner vi! Mandag 14. november 1983 kunne formann i Hovedstyret, Trond Rødseth, innkalle til "kranselag" på klubbhuset.
 
Generalforsamlingen i Valstad I.F. vedtok 4. desember 1985 å innlede samtaler med Skjetten I.L. for å sondere mulighetene for et nærmere samarbeid.
  
4. ØVRIGE MILPELER
14.11.1983: Klubbhuset ble ferdig. Anleggsbrakka for Skjettenbyen og senere forløperen til Skjettensentret ble flyttet til Gjellerås skole med støtte fra Skedsmo Kommune, som fikk frigitt tomter i Grannevn.
1984: Stavbanen blir rehabilitert bl.a. med lysmaster finansiert av Skjetten IL.

17.04.1986: Basketgruppa ble opprettet

1987: Opprykk til 5.div. fotball herrer.
1989: Opprykk til 4.div. fotball herrer.
01.01.1990: Distribusjonskontrakt for utdeling av Telefonkataloger i stor Oslo (02-området)
16.08.1991: Åpning av Skjetten Kunstgress
1991: Opprykk til 3.div. fotball herrer.

01.01.1994: Distribusjonskontrakt for utdeling av Telefonkataloger på landsbasis for perioden 1994 med opsjoner til 1999. Oppstart høsten 1993 f.o.m. Nord-Trøndelag. Opprettelsen av avd. SSK Distribusjon.
1994: Opprykk til 2.div. fotball for herre- og damlaget.
01.01.1995: Distribusjonskontrakt for DD og BK fra 1995 med opsjoner til år 2000.
17.09.1995: Åpning av Skjetten Svømmehall i sportsklubbens regi med 10 års leietid.
1995: Damelaget rykker opp i 1. div.
1996: Volleyballgruppa ble opprettet fra Skedsmo Volleyballklubb.

28.02.1997: SSK Distribusjon ble ISO 9002 sertifisert.
12.08.1998: Opsjonskontrakt på TK for år 2000.
21.08.1998: Åpning av rehabilitert Skjetten Kunstgress.
1998: Glostrupbanen blir rehabilitert av SSK

1998: Opprykk til 1.div. fotball herrer.Skjetten Fotball har herrelagene: A-Lag i 1.div., rekruttlag og juniorlag.
04.06.1999: Distribusjonskontrakt tegnet med Telenor Media AS for årene 2000-2002 med opsjon for året 2003
11.02.2000: SSK Distribusjon utvider sertifikatet til ISO 9001, 1994
14.12.2000: Med virkning fra 17.12.1998 SSK oppretter Skjetten Toppfotball ASA og toppfotballen organiseres under navnet Romerike Fotball.

2001: Sandvolleyball-bane blir laget i Glostrupdompa

2002: Toppfotballens ASA og AS organisering blir tvangsavviklet og Romerike Fotball blir igjen Skjetten Fotball

22.12.2003 Distribusjonskontrakt tegnet med Findexa AS for årene 2004-2006 med opsjon for året 2007.
28.11.2007Distribusjonskontrakt tegnet medEniro AS for årene 2008 med opsjon for året 2009. 2009 ble siste året telefonkatalogen ble distribuert.

2007: SSK Skjetten Ishockey forlater SSK familien.

2009: Skjetten Kunstgress blir Skjetten Stadion med fullstendig rehabilitering og undervarme. Kommunen overtar eierforholdet til banen.

2010: Stavbanen blir rehabilitert med kunstgress.

2010-2011: Klubbhuset blir rehabilitert ved riving og nybygg.Dette innholdet er skrevet ut fra www.ssk.no