Kontakt Skjetten Sportsklubb

AIL Skjetten Sportsklubb
Nordensv. 21
2013 Skjetten

Administrasjon
Stig Brøndmo, daglig leder
E-post: stig@ssk.no
Telefon: 908 33 449

Se også hjemmesidene til særidrettslagene.

E-post til hovedlaget: post@ssk.no

 

Årsmøte i AIL  Årsmøte i AIL
Publisert: 18.03.2010

AIL Skjetten Sportsklubb

torsdag 22. april 2010

I henhold til vedtektenes § 9 innkaller styret til ordinært årsmøte i AIL Skjetten Sportsklubb torsdag 22. april kl 19.00 på klubbhuset, Nordens vei 21, 2013 Skjetten.

Til behandling foreligger følgende saker:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkalling og saksliste
  3. Velge møteleder, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen
  4. Behandle allianseidrettslagets årsmelding
  5. Behandle allianseidrettslagets regnskap i revidert stand
  6. Behandle allianseidrettslagets budsjett 2010
  7. Fastsette medlemskontingent for 2011
  8. Fastsette godtgjørelse til revisor
  9. Behandle innkomne forslag og saker
  10. Valg

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste og annen saksdokumentasjon vil være tilgjengelig for medlemmene på klubbhuset 1 uke før ordinært årsmøte.

Skjetten, 17. mars 2010

For styret i AIL Skjetten Sportsklubb

Tore A. Hauglie

Styrets leder

Søk
select