Følg oss på nett

Drakter

Skjetten Hoody?
Årsmøte Skjettenbasket 2015  Årsmøte Skjettenbasket 2015
Publisert: 09.03.2015

ÅRSMØTE I SSK SKJETTEN BASKET

 

Torsdag 9.april 2015. kl. 1900

 

Sted: Klubbhuset, Nordensv. 21, 2013 Skjetten.


Følgende skal behandles:

 

1. Godkjenning av innkalling og stemmeberettigede.

2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 personer til å    

    underskrive protokollen sammen med møteleder.

3. Årsberetning for 2014

4. Regnskap for 2014

5. Medlemskontingent for 2015

6. Budsjett 2015

7. Behandle innkomne forslag.

- herunder: behandle klubbens organisasjonsplan.

8. Valg

 

Innkomne forslag må være levert innen 26.mars 2015.

Fullstendig saksliste med dokumenter og kommentarer vil være tilgjengelig på klubbhuset en uke før årsmøtet.

 

For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene6. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Velkommen.

 

for SSK Skjetten Basketball

Rudolf Babik

Leder. 
Sponsorer 2015


Grasrotandelen

Kontakt Skjetten Basketball

Skjetten Basketball
Nordensv. 21
2013 Skjetten

Telefon: 913 72 780
Faks: 64 83 41 01
E-post: basket@ssk.no

Konto: 1310 27 49213