Administrasjon og styre

AIL SKJETTEN SPORTSKLUBB post@ssk.no
Nordens vei 21 2013 Skjetten
Ansatte
Stig Brøndmo Daglig leder AIL stig@ssk.no Mobil: 90833449
Hovedstyret
Jim Asphaug Leder hovedstyret jasphau@online.no
Bjørnar Brattbakk Nestleder bbr@energinorge.no
Rudolf Babik SSK Skjetten Basket basket@ssk.no
Tommy Godtliebsen SSK Skjetten Håndball tommytg79@yahoo.no
Knut Larsen Skjetten Fotball knut.larsen@bravida.no
Gro Erdal SSK Skjetten Volleyball gro.erdal@cgi.com
Christian Stav SSK Skjetten Svømming christian.stav@saxi.no
Regnskap
Eilif Henriksen Controller eh001@online.no
Søk
select