Skjetten Volleyball
Kontakt Skjetten Volleyball

SSK Skjetten Volleyball

Roger Karlsen (Leder)
Telefon: 478 98 495
Epost: skjettenvolleyball@gmail.com   
Org.nr: 982 898 005
Bankkto: 6201.05.36419

 


Støtt oss!

Aldersklasser

Aldersklassene i volleyball betegnes slik:

U17, f.eks, betyr "under 17 år", altså at du er 16 år eller yngre.

JU17 betyr da "jenter under 17", og GU17 betyr,"gutter under 17".

I den regionale ungdomsserien er det for tiden klasser i U11, U13, U15, U17 og U19.

Søk
select
 
Google Translate
select