Skjetten Volleyball
Støtt oss!

Arrangement og dugnader

Klubben hevet i 2010 TK-avgiften drastisk fordi medlemmene heller ville betale mer enn å jobbe inn penger til klubben gjennom dugnader. Likevel er det fortsatt noen oppgaver som alle medlemmer må ta del i for at klubben i det hele tatt kan drives.

Fra tid til annen arrangerer vi turneringer og da er vi helt avhengige av at alle medlemmer og foreldre er innstilt på å hjelpe til.

I tillegg har vi ansvar for tilsynsvakt i den nye Skjettenhallen. Her lages det lister og det er viktig at de som blir satt opp umiddelbart tar ansvar og finner ut om de kan stille opp og eventuelt ordne med bytting av vakt. Denne vaktordningen er en forutsetning for å bruke hallen og følgelig et absolutt must å stille opp på.

BARN OG UNGDOM.
Foreldre og foresatte har ansvar for å følge opp barna sine aktiviteter. Det kreves transport til og fra, foreldrekontakter, oppmenn, kort sagt ulike assisterende oppgaver.

Vi vil helst ikke tvinge folk til oppgaver, men opplever at de fleste voksne opplever det å møte andre foreldre og barn som positivt og givende. Når det gjelder dugnader o.l. må foreldrene selvsagt trå til der hvor barna ikke strekker til.

Medlemmer/foreldre som tar på seg ulike verv og faste oppgaver i klubben, skal ikke belastes med så mye dugnader som andre. Eksempelvis styremedlemmer, oppmenn, matr.forvalter, dommerkontakt, aktive dommere, trenere, representasjon/verv i andre idr.organisasjoner.
Søk
select
 
Google Translate
select