Følg oss på nett

Drakter

Skjetten Hoody?
Innkalling til Årsmøte i Skjetten Basket  Innkalling til Årsmøte i Skjetten Basket
Publisert: 21.03.2013

INNKALLER

TIL

ÅRSMØTE

 

Onsdag 17.april 2013 Kl. 19.00

Sted: klubbhuset, Nordensvei 21, 2013 Skjetten

(bak Skjettensenteret)

Til behandling foreligger følgende saker:

 

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkalling og saksliste
  3. Velge møteleder, referent og 2 representanter til å underskrive protokollen
  4. Behandle idrettslagets årsmelding
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
  6. Behandle innkommende forslag
  7. Fastsette medlemskontingent
  8. Vedta idrettslagets budsjett
  9. Foreta valg

Forslag som ønskes behandlet må være levert innen 3.april 2013.

Fullstendig saksliste med dokumenter og kommentarer er tilgjengelig
på klubbhuset en uke før årsmøtet.

Velkommen.

for SSK Skjetten Basketball

Rudolf Babik
Leder.

Hvem kan stemme på klubbens årsmøte?

I h.t.t. klubbens lover er det kun medlemmer (medlemskap er personlig) som minst er 15 år, som har betalt kontingent og som har vært medlem i minimum 1 måned som er stemmeberettiget på klubbens årsmøte.

Innkalling


Sponsorer 2015


Grasrotandelen

Kontakt Skjetten Basketball

Skjetten Basketball
Nordensv. 21
2013 Skjetten

Telefon: 913 72 780
Faks: 64 83 41 01
E-post: basket@ssk.no

Konto: 1310 27 49213