Kontakt Skjetten Sportsklubb

AIL Skjetten Sportsklubb
Nordensv. 21
2013 Skjetten

Administrasjon
Stig Brøndmo, daglig leder
E-post: stig@ssk.no
Telefon: 908 33 449

Se også hjemmesidene til særidrettslagene.

E-post til hovedlaget: post@ssk.no

 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i  AIL Skjetten sportsklubb  Innkalling til ekstraordinært årsmøte i AIL Skjetten sportsklubb
Publisert: 27.10.2013

I henhold til vedtektenes § 14 innkaller styret til ekstraordinært årsmøte i AIL Skjetten Sportsklubb torsdag 14. nov 2013, kl 19.00 på Klubbhuset, Nordens vei 21, 2013 Skjetten.

Til behandling foreligger følgende saker:

1.     Godkjenne de stemmeberettigede

2.     Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

3.     Velge møteleder, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

4.     Fastsette medlemskontingent for 2014

 

                                              Skjetten, 28. okt 2013

For styret i AIL Skjetten Sportsklubb

 

 Bjørn Robert Dahl

Styrets leder

Søk
select