Kontakt Skjetten Sportsklubb

AIL Skjetten Sportsklubb
Nordensv. 21
2013 Skjetten

Administrasjon
Stig Brøndmo, daglig leder
E-post: stig@ssk.no
Telefon: 908 33 449

Se også hjemmesidene til særidrettslagene.

E-post til hovedlaget: post@ssk.no

 

Innkalling til ordinært årsmøte i AIL Skjetten sportsklubb  Innkalling til ordinært årsmøte i AIL Skjetten sportsklubb
Publisert: 11.03.2014

Til behandling foreligger følgende saker:

1.     Godkjenne de stemmeberettigede

2.     Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

3.     Velge møteleder, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

4.     Behandle allianseidrettslagets årsmelding

5.     Behandle allianseidrettslagets regnskap for 2012 i revidert stand

6.     Behandle allianseidrettslagets budsjett 2013

7.     Fastsette medlemskontingent for 2014

8.     Fastsette godtgjørelse til revisor

9.     Behandle allianseidrettslagets organisasjonsplan[1]

10.  Behandle innkomne forslag og saker

11.  Valg

 

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste og annen saksdokumentasjon vil være tilgjengelig for medlemmene på klubbhuset 1 uke før ordinært årsmøte.

 

Skjetten, 05. mars 2013

For styret i AIL Skjetten Sportsklubb

 

 

Bjørn Robert Dahl

Styrets leder[1] Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering. Minimumsinnholdet i en organisasjonsplan er oversikt over tillitsvalgte i tillegg til styret og de andre lovfestede tillitsverv.

Søk
select