Kontakt Skjetten Sportsklubb

AIL Skjetten Sportsklubb
Nordensv. 21
2013 Skjetten

Administrasjon
Stig Brøndmo, daglig leder
E-post: stig@ssk.no
Telefon: 908 33 449

Se også hjemmesidene til særidrettslagene.

E-post til hovedlaget: post@ssk.no

 

Innkalling til ordinært årsmøte i AIL Skjetten sportsklubb  Innkalling til ordinært årsmøte i AIL Skjetten sportsklubb
Publisert: 23.02.2016

Innkalling til ordinært årsmøte i AIL Skjetten sportsklubb

 

I henhold til vedtektenes § 9 innkaller styret til ordinært årsmøte i AIL Skjetten Sportsklubb torsdag 31. mars kl 18.15 på klubbhuset, Nordens vei 21, 2013 Skjetten.

Til behandling foreligger følgende saker:

1.Godkjenne de stemmeberettigede

2.Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

3.Velge møteleder, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

4.Behandle allianseidrettslagets årsmelding

5.Behandle allianseidrettslagets regnskap for 2015 i revidert stand

6.Behandle allianseidrettslagets budsjett 2016

7.Fastsette medlemskontingent for 2017

8.Fastsette godtgjørelse til revisor

9.Behandle allianseidrettslagets organisasjonsplan [1], herunder nye vedtekter i h.h.t. NIFs nye lovnorm.

10. Behandle innkomne forslag og saker

11. Valg

 

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste og annen saksdokumentasjon vil være tilgjengelig for medlemmene på klubbhuset 1 uke før ordinært årsmøte.

 

Skjetten, 24. februar 2016

For styret i AIL Skjetten Sportsklubb

 

 

Jim Asphaug

Styrets leder[1]Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering. Minimumsinnholdet i en organisasjonsplan er oversikt over tillitsvalgte i tillegg til styret og de andre lovfestede tillitsverv.

Søk
select