Skjetten Volleyball
Kontakt Skjetten Volleyball

SSK Skjetten Volleyball

Roger Karlsen (Leder)
Telefon: 478 98 495
Epost: skjettenvolleyball@gmail.com   
Org.nr: 982 898 005
Bankkto: 6201.05.36419

 


Støtt oss!

Kart Skjettenhallen


Vegbeskrivelse.
Med utgangspunkt Olavsgård Hotel/Bussholdeplass:
Fra E6 eller Gjelleråsen/Hellerudslette (rv22) ta til høyre i rundkjøringa ved Olavsgård (fra Lillestrøm/Kjeller, ta til venstre).
Følge veien mot Skjetten, skjør rett fram i rundkjøringa ved Skjettenbyen. Ta til høyre ved neste rundkjøring som er ved Kasjotten Hotell. Følg veien rett fram til endes, da kommer man til Svømmehallen og Skjetten Skole. Hallen er knyttet til skolen, men inngang mot Bråteveien. Noen parkeringsplasser ved inngang, hvis fullt parker ved Svømmehallen.
Søk
select
 
Google Translate
select