Skjetten Volleyball
Støtt oss!

Langtidsplan

SSK Skjetten Volleyball skal arbeide for å gi et tilbud til alle som vil spille volleyball, og på alle nivå. Videre skal vi arbeide for å synliggjøre volleyball som aktivitet, og jobbe fram et tilbud som er attraktivt for både barn, ungdom og voksne.

Da sier det seg selv at vi ønsker kontakt med alle som har volleyballferdigheter og/eller generell interesse for idrett og ungdomsarbeid. Det skal ikke mangle på oppgaver!

Litt mer fra langtidsplanen:

Aktivitetsnivå
Det er et overordnet mål for oss å bidra til at barn og unge kan velge i et bredt spekter av idrettsaktiviteter. For at volleyball skal være et reelt valg er det nødvendig å ha etablert treningsgrupper eller lag på flere alderstrinn og nivå.

Barn.
Vi skal ha minst ett treningsparti for gutter og jenter i alder 11 - 13 år.

Ungdom.
Vi skal ha både guttelag og jentelag i alderstrinnene 13 - 15 og 15 - 19.

Senior.
Vi skal ha ett herrelag og ett damelag som deltar i Norges Volleyballforbunds serie- system.

Mosjon.
Vi er positive til voksne mosjonister og ser gjerne at de organiserer sin virksomhet i klubben. Det kan være rene volleyball treningspartier, mixlag, veteranlag eller liknende.

Det skal bemerkes at denne langtidsplanen er fra årene rundt 2005 og er moden for revidering.
Søk
select
 
Google Translate
select