Skjetten Volleyball
Støtt oss!

Medlemskap

Vil du bli medlem i Skjetten Volleyball?

Har du tidligere volleyball erfaring kan du melde deg inn HER.
For nybegynnere har klubben en volleyballskole som trener en gang i uken. Se volleyballskole for mer info. 

Vi lar deg prøve tre ganger uten forpliktelser. Medlemskontingent og avgifter sender vi faktura på i posten når du er registrert.
Her kan du laste ned et velkomstbrev (doc)

Klubben bygger på individuelt medlemsskap, årsmøtet er det høyeste organet og der velges også styre og andre tillitsvalgte. Penger til drift skaffes hovedsakelig av medlemmene gjennom egenandeler (medl.kont og TK-avgift) og dugnader. Den daglige drift og organisering forøvrig er tillagt de tillitsvalgte, men dette fraskriver ikke de andre medlemmene ansvar for gjennomføring av nødvendige oppgaver.

Du er medlem når du har betalt medlemskontingent. Andre utgifter for deg er TK- avgift og spillelisens. Du er medlem til du sjøl melder deg ut.

RETTIGHETER.
Tilgang på et trenings- og konkuransetilbud innen volleyball.

Utvikle deg selv som menneske, bl.a. gjennom ulike kurstilbud. De vanligste kursene gis gratis av oss, f.eks. dommer, trener, aktivitetsleder, leder- og spillerutvikling.

Gjennom vanlig medlemsdemokrati delta i styringen og utviklingen av volleyballklubben.


PLIKTER.
Betale medlemskontingent, TK- avgift og ev. spillelisens.

Stille opp etter evne på de dugnader og fellesoppgaver som klubben tar på seg.

Aktivt søke den informasjon som du trenger for å fungere i KLUBBEN!
Søk
select
 
Google Translate
select