Skjetten Volleyball
Støtt oss!

Medlemsutvikling

Skjetten Volleyball har hatt en fin økning i aktiviteten de siste par årene. Medlemsøkning har gått fra bunnnivå 8 medlemmer i 2001 til over 110 i 2008.

Målet er å ha et tilbud til alle som vil spille volleyball og på alle nivå. Fokus ligger på å gi barn og unge et tilbud, og det er dette som krever mest oppmerksomhet og tid fra tillitsmannsapparatet. Og det er i de yngre årsklassen veksten har kommet.

Det kan til tider synes som om voksenaktivitet blir lavere prioritert, men dette må ikke tolkes som at senioraktivitet er uønsket. Heller tvert om. Det er lett å se det urimelige i at en skal drive idrett til 19 års alderen og så slutte der. Det må finnes et tilbud også til ungdommer i 20- årene, 30- årene, osv

Det er fritt fram for voksne mennesker å organisere sine egne lag og treningsgrupper i Skjetten Volleyball. Det forventes bare at de som voksne mennesker i større grad tar tak i og styrer sin egen virksomhet.
Søk
select
 
Google Translate
select