Følg oss på nett

Drakter

Skjetten Hoody?
Skjetten Elite  Skjetten Elite
Publisert: 20.10.2013
 
 
Prosjekt: Skjetten Elite
Bakgrunn
Skjetten Basket er en breddeklubb, søm ønsker å holde flest mulig i aktivitet i klubben lengst mulig. Vi har unge spillere som bare kommer på trening når det passer, og vi har andre spillere som ønsker mer seriøs aktivitet, og ønsker å bli så gode som mulig.

Vi mener at skal vi klare å beholde bredden, må vi også ta vare på de beste slik at de kan bli bedre. De beste vil også være til inspirasjon for de andre spillerne. Nettopp disse spillerne viser seg å ha nøkkelroller på de enkelte lag, og ofte er limet som holder de sammen. Derfor vil vi lage et tilbud, hvor vi kan hjelpe disse å utvikle seg videre til det beste for klubben, og den enkelte spiller.

Målsetting
Tilby ekstra trening til de som har som mål å komme med på regionslag, landslag eller av annen grunn ønsker å gjøre noe ekstra for egen utvikling.Prosjektbeskrivelse
 • Egen elitegruppe på tvers av aldre
 • Alle lag fra og med G12 til og med G17 får tildelt to plasser
 • Felles trening 1,5 time pr uke
 • Skjetten Basket stiller med en trener med spesiell høy kompetanse, slik som landslagstrener, trener fra BLNO, eller trener med tilsvarende kompetanse
Hva kreves av spillerne
 • Kostnad for å være med på gruppen 1000 pr. kurs á 10 økter.
 • Spillerne forplikter seg til at det ikke skal gå utover lagtreningen
 • Spillerne skal ta kunnskapen med tilbake til laget.
 • Spillerne skal til enhver tid representere sitt lag på en forbilledlig måte, både internt på laget og utad.
 • Spilleren skal aktivt motivere lagkamerater til å bli bedre, og fortsette med Basket
 • Spillerne skal møte motivert til hver lagtrening, og møter opp om mulig selv om man ikke kan trene grunnet skade.
Uttakskriterier
Alle foreldre som deltar aktivt i styrearbeid i klubben, på tvers av flere lag, samt foreldre som er trenere i klubben vil automatisk bli tilbudt en plass. Plassen betales av spilleren selv på lik linje med de øvrige. Laget spilleren kommer fra skal fortsatt ta ut to spillere uavhengig av dette. Vurderingskriterier
 • Spillerkvalifikasjoner
 • Holdning på trening og kamp i forhold til trener og medspillere.
 • Oppmøte på trening
 • Innsatsvilje

Spiller med dårlig holdning vil uansett ikke kunne komme med uavhengig av kvalifikasjoner.

Evaluering
Prosjektet skal løpende evalueres. Vi skal overvåke og se at det har en positiv effekt på alle lag, og at aktiviteten er med på å holde spillerne lengre i klubben.

Vi vil også løpende evaluere kvaliteten på innleide trenere, om spillerne våre får en leveranse som står i forhold til kostnadene.

Det skal også vurderes om utvalget av spillere til gruppen er riktig. Er det riktig antall spillere, fungerer uttakskriteriene positivt.

Første runde skal bestå av 10 treninger, så skal vi evaluere resultatet så langt, og eventuell justere kursen.

Treningsplan

Ukedag

Dato

onsdag

30.10.2013

onsdag

06.11.2013

onsdag

13.11.2013

onsdag

20.11.2013

onsdag

27.11.2013

onsdag

04.12.2013

onsdag

11.12.2013

onsdag

18.12.2013

onsdag

08.01.2014

onsdag

15.01.2014

Hver trening vil få sitt eget tema. Disse temaene er under utarbeiding og vil trolig ikke være klare før kort tid før kursstart.

Første kurs vil bestå av følgende treninger.
 
 
 
 
 
19.10.2013
Odd Teigen

Skjetten BasketSponsorer 2015


Grasrotandelen

Kontakt Skjetten Basketball

Skjetten Basketball
Nordensv. 21
2013 Skjetten

Telefon: 913 72 780
Faks: 64 83 41 01
E-post: basket@ssk.no

Konto: 1310 27 49213