Kontakt Skjetten Sportsklubb

AIL Skjetten Sportsklubb
Nordensv. 21
2013 Skjetten

Administrasjon
Stig Brøndmo, daglig leder
E-post: stig@ssk.no
Telefon: 908 33 449

Se også hjemmesidene til særidrettslagene.

E-post til hovedlaget: post@ssk.no

 

Skjetten Sportklubb fyller 50 år  Skjetten Sportklubb fyller 50 år
Publisert: 09.02.2018
I anledning Skjetten Sportsklubbs 50-årsjubileum, har vi ønsket å samle hele historien om den organiserte idrettslige virksomheten på Skjetten gjennom et halvt århundre mellom to permer.

I tillegg til omtalen av sportslige prestasjoner og aktiviteter både i topp og bredde, er dette en historie om hva sportsklubben og dens forløpere – Skjetten Idrettslag og Valstad Idrettsforening – har betydd for lokalbefolkningen på stedet.

I boka dokumenteres den samfunnsmessige innsatsen for å legge forholdene til rette for sunn aktivitet, gode verdier, miljø, samhold, kameratskap og framfor alt gode oppvekstvilkår. Vi mener å ha bidratt til identitet, tilhørighet og stolthet for lokalbefolkningen.Vi synes det er naturlig å dele beretningen med alle som er bosatt på Skjetten, og har derfor gleden av å gi hver husstand et eksemplar av denne boka.
Vi håper dere finner den spennende og interessant!

Jubileumsboka lanseres 12. februar 2018.

Beste hilsen AIL Skjetten Sportsklubb


Søk
select