Skjetten Sportsklubb AIL

AIL Skjetten Sportsklubb

Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb tilbyr barn og voksne i alle aldre organisert idrettsglede, samhold og mestring innenfor idrettsgrenene basketball, fotball, håndball, svømming og volleyball.

AIL SKJETTEN SPORTSKLUBB

AIL Skjetten Sportsklubb ble med virkning fra 1. januar 2001 et fullstendig allianseidrettslag. På stiftelsesmøtet 19. desember 2000 opprettet AIL Skjetten Sportsklubb følgende særidrettslag som selvstendige juridiske personer:

SSK Skjetten Basket, Skjetten Fotball, SSK Skjetten Håndball, SSK Skjetten Svømming, SSK Skjetten Volleyball og Romerike Fotball. Med unntak av Romerike Fotball som er avviklet, og SSK Skjetten Ishockey som senere fratrådte alliansen, er de nevnte særidrettslag fortsatt med i alliansen, dog slik at Skjetten Svømming er organisert som idrettsgruppe.

Skjettenboka

I forbindelse med AIL Skjetten Sportsklubbs 50-årsjubileum i 2017 tok klubbens tidligere og nåværende tillitsvalgte, ansatte og de mange ildsjeler på Skjetten et solid krafttak for å samle klubbens lange, mangfoldige og begivenhetsrike idrettshistorie og dugnadsinnsats mellom to permer.

Boka «Historien» som ble ført i pennen av journalist Jon Wiik, gir deg nå unik digital innsikt i alle de små og store minnerike opplevelsene og idrettshistoriene helt tilbake til stiftelsen en maidag i 1967 på Skjetten.

Siste nyheter

Aktivitetsguide

AIL Skjetten Sportsklubb har i samarbeid med Lillestrøm kommune, Lillestrøm idrettsråd...

Les mer

Våre idrettslag

Skjetten Fotball

Skjetten Håndball

Skjetten Svømming

Skjetten Volleyball

Skjetten Basketball

Skjettenbasket

Skjetten Fekting