Skjetten Sportsklubb AIL

Aktivitetsguide

AIL Skjetten Sportsklubb har i samarbeid med Lillestrøm kommune, Lillestrøm idrettsråd og Strømmen innebandy, etablert aktivitetsguide ordningen.

Hva er en aktivitetsguide?

Har du barn i alderen 6-19 år eller selv er under 19 år?
Ønsker du et fritidstilbud og eller en fysisk aktivitet, men vet ikke helt hvordan du skal
gå frem? Da kan en aktivitetsguide hjelpe deg!
En aktivitetsguide er en person som snakker flere språk og arbeider for å få barn og
ungdom inn i en fritidsaktivitet i Lillestrøm kommune. En meningsfull og aktiv fritid er
viktig for alle, og har stor verdi for både voksne og barn.

Les mer her: www.idrettsrad.no/viken/lillestrom/aktivitetsguide