Skjetten Sportsklubb AIL

Innkalling til ordinært årsmøte i AIL Skjetten Sportsklubb

Innkalling til ordinært årsmøte i AIL Skjetten Sportsklubb I henhold til gjeldende lov innkaller styret til ordinært årsmøte i AIL Skjetten Sportsklubb torsdag 21. mars 2024 kl 18.00 på klubbhuset. Til behandling foreligger følgende saker: Godkjenne de stemmeberettigede Velge møteleder, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Behandle allianseidrettslagets årsmelding […]

Skjetten Svømming søker instruktører

AIL Skjetten Sportsklubb v/ Skjetten Svømming utvider virksomheten med svømmeopplæring og vanntilvenning av barn og unge samt andre svømmerelaterte aktiviteter. 

Skjetten Svømming søker derfor etter flere svømmeinstruktører og badevakter som har fylt 18 år for timebasert arbeid med opplæring av og/eller tilsyn med:

barn og unge i Skjetten svømmehall onsdager 17.00 – 19.00
barn og voksne i andre svømmehaller i Lillestrøm på søndager 13.00 – 16.00
Er du interessert, men mangler nødvendig autorisasjon som svømmeinstruktør, spanderer vi tilstrekkelig utdanning via Norges Svømmeforbund.

Du bør ha godt humør, være omgjengelig, pliktoppfyllende og ha gode lederegenskaper.

Konkurransedyktig timebasert lønn. Tiltredelse snarest.

Politiattest må fremlegges ved eventuelt tiltredelse.

For nærmere informasjon om stillingene og oppgavene, vennligst kontakt daglig leder Stig Brøndmo (mobil 908 33 449) eller Tore Hauglie (mobil 930 96 461).

Søknad sendes til post@ssk.no innen 31. desember 2021.

Aktivitetsguide

AIL Skjetten Sportsklubb har i samarbeid med Lillestrøm kommune, Lillestrøm idrettsråd og Strømmen innebandy, etablert aktivitetsguide ordningen.