Skjetten Sportsklubb AIL

Innkalling til ordinært årsmøte i AIL Skjetten Sportsklubb

I henhold til gjeldende lov innkaller styret til ordinært årsmøte i AIL Skjetten Sportsklubb torsdag 30. mars 2023 kl 18.00 på klubbhuset.

Til behandling foreligger følgende saker:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 1. Velge møteleder, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
 1. Behandle allianseidrettslagets årsmelding for 2022
 2. Behandle allianseidrettslagets regnskap for 2022 i revidert stand

Herunder behandles kontrollutvalget beretning og beretning fra revisor.

 1. Vedta allianseidrettslagets budsjett for 2023
 2. Fastsette medlemskontingent for 2024
 3. Fastsette godtgjørelse til revisor
 4. Behandle allianseidrettslagets organisasjonsplan.
 5. Behandle innkomne forslag og saker

 6. Valg

 

Fullstendig saksliste og annen saksdokumentasjon sendes ut på mail før møtet.

Forslag til årsmøtet må være sendt inn innen 16.mars 2023.

 

Skjetten, 17. februar 2023

For styret i AIL Skjetten Sportsklubb