Skjetten Sportsklubb AIL

Styret

Jim Asphaug

Leder

Tore Hauglie

Nestleder

Knut Larsen

Styremedlem

Terje Mathisen

Styremedlem

Gro Erdal

Styremedlem

Rudolf Babik

Styremedlem

Bjørn Robert Dahl

Vara